Fortællekoncerten - hvad er det?

Er en blanding af fortælling og livemusik. Vi bruger både podcast-agtig underlægning og musik til at sætte scenen i fortællingerne i form af jingler, sang og fællessang.
Om “Grundtvig lever"
I mange høj-, fri- efterskolers værdigrundlag står der at de er en Grundtvigsk eller Grundtvigs inspireret skole - men hvad betyder det?
Ved eleverne at det er Grundtvigs sange og salmer, vi stadig synger ved de store højtider? Ved de, at når de går i Brugsen eller til fodbold i gymnastikforeningen, så er det fordi forenings danmark blev bygget af højskoleelever, som for over 100 år siden kom inspirerede og oplivede hjem fra Grundtvig inspirerede højskoler og ville være samfundsopbyggere..?

Ved de, at når undervisningen er i en levende vekselvirkning mellem lærer og elever, og at elevråd har medindflydelse, så kommer ideerne fra Grundtvig?

Ved eleverne, at når de læner sig ind i traditionen omkring den unikke personlige relation mellem elever og lærer, så skyldes det Grundtvigs Englands-rejser, hvor han blev inspireret af den måde man boede og spiste sammen på de engelske universiteter?

Vi har haft hovederne langt nede i Grundtvigs mange tykke bøger, sorteret og udvalgt samt fået hjælp fra seniorforsker ved Vartov Thorstein Balle og Grundtvigsk forum.

Vores fortællekoncert er tænkt som en folkelig (ikke akademisk) dåseåbner til Grundtvigs liv og tanker. Hans store og omfattende arbejde og virke kan virke svært tilgængeligt.
Vi har udvalgt en række sange, vi tror eleverne kender mere eller mindre godt i forvejen, de er kommet en tur igennem Jakobs computer og kringlede musikalske hjerne og lyder ikke mere som den traditionelle morgensang med klaver mange elever kender.Ikke fordi der er noget galt med det, men for at sætte ordene ind i en anden sammenhæng, så man hører Grundtvigs flotte tekster på ny. Noget Jakob iøvrigt har gjort i mange år i sit samarbejde med den københavnske sanger Maria Kynne i deres fælles band “electric sheep”.

BoletteFortaeller3drengeFraSkanderupEnPigeGrinerSkanderupJakobSnakkerSkanderup_B_og_JBolette_peger

Hvem var Grundtvig?

"Ja, det er der jo ikke mange, der kan svare fyldestgørende på -
men efter en time sammen med Bolette og Jakob, er man i hvert tilfælde klogere på både hvem han var og hvilken betydning, han har haft - og stadig har.
At man så samtidig føler, at man har været godt underholdt, gør jo kun oplevelsen endnu bedre.
I en kombination af fortælling, billeder og musik formår Bolette og Jakob og trække de vigtigste tråde fra Grundtvigs liv og virke til den frie skoleverdens praksis i dag.
Vi bliver præsenteret for de vigtigste nedslagspunkter i Grundtvigs liv, bliver præsenteret for de kendteste salmer og sange - som eleverne faktisk alle kendte - og var også omkring hans politiske virke.
Eleverne fik Grundtvig “sat på plads” - og - lærerne fik et grundlag, som de kan arbejde videre med i undervisningen.
Vi var begejstrede - elever og lærere. Tak til Bolette og Jakob for en flot forestilling."
Jørgen Buch, lærer, Vejen friskole

Kontakt: